Met alle liefde zorgen wij voor onze drie labradors en de nestjes die ze krijgen. Hun welzijn staat bij ons vooraan als we onze honden laten dekken, tijdens de zwangerschap, de bevalling en tijdens de verzorging van de pups.

Wij fokken uit liefde, niet om er geld aan te verdienen. Om die reden zorgen we ervoor dat zowel onze teefjes als ook de reuen aan alle, door de Nederlandse Labrador Vereniging gestelde eisen, voldoen.

Voordat we beginnen aan een nestje doen we onderzoek naar een geschikte reu. Hierbij letten we met name op de stamboom en de fysieke gesteldheid van de potentiële dekreu. We kijken niet alleen naar de geschiktheid van de teef-reu-combinatie voor het nestje maar ook voor het behouden van de kwaliteit van het ras.

Vanuit de stamboom leiden we af dat er geen inteelt plaatsvindt en dat er zich geen gezondheidsproblemen hebben voorgedaan in de afstammingslijn. Het onderzoek op de fysieke gesteldheid richt zich op het voorkomen van kenmerkende risico’s inherent aan het ras. Denk hierbij aan dysplasie aan de heupen en ellebogen, en oogproblemen zoals Cataract, Retina Dysplasie (RD)* en Retinadegeneratie (PRA), Entropion, Ectropion en Distichiasis.

Omdat we zo begaan zijn met de labrador en de pups stellen we eisen aan de toekomstige eigenaren. We hebben een aanmeldformulier die we potentiële kopers vragen in te vullen. Aan de hand van dit formulier maken we een selectie van diegene waarvan wij menen dat zij de beste plek kunnen bieden voor een pup.

De pups blijven minimaal de eerste zeven weken bij ons. De pups hebben hun moeder nodig (en visa versa) en daar geven wij ze ruim de tijd voor. Vanaf de dag dat de pups zijn geboren leggen wij de basis voor
de opvoeding en socialisatie. Zeker in deze eerste dagen is dit van groot belang voor de vorming van het karakter. Zodra de pup is ingeënt laten wij hem of haar kennismaken met alledaagse zaken zoals de markt, verkeer en mensen. We proberen de pup zoveel mogelijk nieuwe indrukken op te laten doen. Daarna dragen
wij het stokje over aan de nieuwe eigenaar.

Om de nieuwe bezitter van een prachtige pup een beetje op weg te helpen bieden we een brochure aan als de pup wordt opgehaald.

In deze brochure staat bijvoorbeeld informatie over de opvoeding van de pup en over het creëren van een veilige en gezonde omgeving.

In de brochure zetten wij ook de gegevens die specifiek zijn voor de individuele pup.

Wij houden graag contact met de nieuwe eigenaren om de levensloop van de labrador te volgen. Uiteraard is dit vrijblijvend en op initiatief van de eigenaar.